HELI DESIGN

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website heli.com.vn

1. Mục đích:

 • Xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan khi sử dụng website heli.com.vn.
 • Bảo vệ quyền lợi của HELI INTERIOR DESIGN và khách hàng.

2. Phạm vi áp dụng:

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các hoạt động của khách hàng trên website heli.com.vn.

3. Quyền lợi của khách hàng:

 • Truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website heli.com.vn.
 • Yêu cầu HELI INTERIOR DESIGN cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ.
 • Góp ý, phản hồi về chất lượng dịch vụ.

4. Nghĩa vụ của khách hàng:

 • Sử dụng website heli.com.vn hợp pháp, đúng mục đích.
 • Cung cấp thông tin chính xác, trung thực.
 • Không sử dụng website heli.com.vn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức.
 • Không sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website heli.com.vn khi chưa nhận được sự cho phép của chúng tôi.

5. Quyền và nghĩa vụ của HELI INTERIOR DESIGN:

 • Cung cấp dịch vụ và thông tin cho khách hàng.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Chỉnh sửa, thay đổi nội dung website.
 • Ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vi phạm điều khoản sử dụng.

6. Bản quyền thương hiệu:

 • Tên gọi, logo, thương hiệu HELI INTERIOR DESIGN được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ.
 • Khách hàng không được phép sử dụng tên gọi, logo, thương hiệu HELI INTERIOR DESIGN cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi .
 • Việc vi phạm bản quyền thương hiệu HELI INTERIOR DESIGN sẽ dẫn đến các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

8. Lưu ý:

 • Điều khoản sử dụng này có thể thay đổi theo thời gian.
 • HELI INTERIOR DESIGN sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này.
 • Việc khách hàng tiếp tục sử dụng website heli.com.vn sau khi có thay đổi được coi là đã chấp nhận các thay đổi đó.

Mọi ý kiến góp ý, phản hồi thông tin hoặc liên hệ từ phía khách hàng có thể gửi về địa chỉ email info@heli.com.vn

Mrittik Architects is a full-service design firm providing architecture architecture.

Contact Info
Office Address
UP