ANTS PROGRAMMATIC AD

 KB VISION – 800m2

Cremer Việt Nam -150 m2

THINKING SCHOOL – 250m2

New Edge -200 m2

PYCO Group

Văn Phòng Bò Tơ Nhân Phát

TOPCV – 570m2

 Sữa Quốc Tế IDP – 500m2

SARITASA – 470m2

SANOFI VIỆT NAM – 3300 m2

DOA GROUP VN -340 m2

Đại Việt Group

Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ Kim

BASE.VN -1100 m2

Saigon Center Real -400m2

PAN AMERICAN TRAVEL – 180m2

5S Office -1200m2

Khương Thịnh Real -780 m2

ERC-1160 m2

ALLIED TECH CAMP

LeapXpert

HƯNG LỘC PHÁT

MKA GROUP – 2600 m2

DEFIDE INC -180 m2

HAPI VIỆT NAM – 140m2

SARITASA

Usol Việt Nam

ĐẠT VĨNH TIẾN – HCM

ĐẠT VĨNH TIẾN – LONG AN

TIN GROUP

BECKHOFF

Dự án tại công ty Netland

EDISION

ĐẠI TÍN

Dự án tại công ty DFC

TÍN NGHĨA LOGISTICS

SAVISTA

Global Safewear

Công Ty Hoà Bình Minh

ASOVIEW Việt Nam

Công Ty Việt Hưng

Công Ty Anymind Việt Nam

LP FOODS

Global Links Asia

Dự án tại công ty Minh Vi

Công Ty HB-KMIX

Dự án tại công ty Pmax

Dự án tại công ty AIG

Nhà Phương Nam

Công Ty Cổ Phần Dayone

N&D GROUP

ĐẠI THIÊN LỘC

Dự án thiết kế tại Base.vn

Dự án tại công ty New Edge

Dự án tại Tín Nghĩa Logistic

Dự án tại Công Ty Việt Hưng

Dự án tại công ty HB-KMIX

Dự án tại công ty Pmax

Dự án tại công ty AIG

Dự án Khương Thịnh Real

Dự án tại Cremer Việt Nam

Dự án Công ty Ocean park building

Dự án ERC International

Dự án tại công ty LP FOODS

Dự án tại PYCO Group

Dự án tại công ty DFC

Dự án tại công ty Netland

Dự án tại công ty Minh Vi

Dự án tại công ty
Global Safewear

Dự án tại công ty
Nhà Phương Nam