HELI DESIGN

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của HELI INTERIOR DESIGN

heli.com.vn xin thông tin tới các quý khách hàng, người dùng chính sách bảo mật thông tin khách hàng được áp dụng trên website: www.heli.com.vn – Là website chính thức của Công ty TNHH SX TM DV HELI – HELI INTERIOR DESIGN.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ cho khách hàng.
 • Thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của HELI INTERIOR DESIGN.

2. Loại thông tin thu thập

 • Thông tin do khách hàng cung cấp: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, địa chỉ IP, thông tin thanh toán.
 • Thông tin thu thập tự động: Thông tin về thiết bị truy cập, thông tin về hành vi sử dụng website.

3. Phương thức sử dụng thông tin

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Phân tích dữ liệu để cải thiện website và dịch vụ.
 • Gửi thông tin marketing về sản phẩm/dịch vụ của HELI INTERIOR DESIGN.
 • Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của HELI INTERIOR DESIGN .

4. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin đăng ký: 24 tháng.
 • Lịch sử mua hàng: 24 tháng.
 • Thông tin thanh toán: 10 năm.
 • Cookie: 24 tháng.

5. Chia sẻ thông tin

HELI INTERIOR DESIGN  cam kết không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Thông tin cá nhân chỉ được chia sẻ với:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Được ủy quyền để thực hiện các chức năng nhất định (như phân tích dữ liệu, marketing). Các đối tác này (“Nhà cung cấp dịch vụ”) sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng như chính chúng tôi. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Đối tác kinh doanh: Được chia sẻ thông tin tổng hợp (không phải thông tin cá nhân) để phục vụ mục đích nghiên cứu thị trường.
 • Cơ quan nhà nước: Chia sẻ thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Quyền lợi của khách hàng

 • Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu HELI INTERIOR DESIGN hạn chế hoặc ngưng sử dụng thông tin cá nhân của mình.
 • Khách hàng có quyền phản đối việc HELI INTERIOR DESIGN sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích marketing.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu HELI INTERIOR DESIGN chuyển đổi thông tin cá nhân của mình sang định dạng khác.

7. Liên hệ

Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 093 8767 267
 • Email: info@heli.com.vn
 • Địa chỉ: 9A Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

8. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với HELI INTERIOR DESIGN  qua email info@heli.com.vn hoặc gọi số 093 8767 267.

Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian.
 • HELI INTERIOR DESIGN sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này.

Ngày hiệu lực: 01/03/2024

Mrittik Architects is a full-service design firm providing architecture architecture.

Contact Info
Office Address
UP